Nebojša Vučinić


Nebojša Vučinić
Šifra: 900707
Prezime i ime: Nebojša Vučinić
Titula: prof dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke1MEĐUNARODNO PRAVO LJUDSKIH PRAVA3 x 10 x 00 x 0
PFMEĐUNARODNO PRAVODoktorske1MEĐUNARODNOPRAVNA ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA4 x 10 x 00 x 0
PFMEĐUNARODNO PRAVOMaster1MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO4 x 11 x 10 x 0
PFMEĐUNARODNO PRAVOMaster1ISTORIJAT I RAZVOJ MEĐUNARODNOG PRAVA2 x 1.5 x 10 x 0
PFMEĐUNARODNO PRAVOMaster1DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO4 x 11 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKE - MEĐUNARODNO PRAVNI SMJERMagistarske1EVROPSKI SISTEM ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA1 x 12 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKE - MEĐUNARODNO PRAVNI SMJERMagistarske1IMPLEMENTACIJA I PRAKSA LJUDSKIH PRAVA1 x 12 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJAMagistarske1TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA2 x 11 x 10 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIMagistarske1TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA2 x 11 x 10 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJEMagistarske1LJUDSKA PRAVA I EU0 x 00 x 00 x 0
PFMEĐUNARODNO PRAVODoktorske1PRAVO I MULTIKULTURALIZAM3 x 11 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke1DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO2 x 10 x 00 x 0
PFMEĐUNARODNO PRAVOMaster2EVROPSKA I MEĐUNARODNA IMPLEMENTACIJA LJUDSKIH PRA4 x 11 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne3MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO2 x 12 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne5MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO2 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017Osnovne6MEĐUNARODNO PRAVO LJUDSKIH PRAVA0 x 00 x 00 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne6MEĐUNARODNO PRAVO LJUDSKIH PRAVA4 x 10 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne6LJUDSKA PRAVA2 x 12 x 10 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne6LJUDSKA PRAVA2 x 11 x 10 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne6LJUDSKA PRAVA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor