Nebojša Vučinić


Nebojša Vučinić
Šifra: 900707
Prezime i ime: Nebojša Vučinić
Titula: prof dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke1MEĐUNARODNO PRAVO LJUDSKIH PRAVA3 x 10 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJAMagistarske1TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA2 x 10 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIMagistarske1TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA2 x 11 x 10 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJEMagistarske1LJUDSKA PRAVA I EU2 x 11 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke1DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO0 x 00 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke2MEĐUNARODNO PRAVNA KLINIKA3 x 11 x 10 x 0
PFBEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKAOsnovne3MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJAOsnovne3LJUDSKA PRAVA2 x 10 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne3LJUDSKA PRAVA2 x 11 x 10 x 0
FPNNOVINARSTVOOsnovne3LJUDSKA PRAVA2 x 11 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne3MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO2 x 12 x 10 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne3MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO0 x 00 x 00 x 0
PFBEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKAOsnovne4BEZBJEDNOST I LJUDSKA PRAVA0 x 00 x 00 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJEOsnovne4MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO2 x 11 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKEOsnovne5MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO2 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKE 2017Osnovne5MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO2 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKE 2017Osnovne6MEĐUNARODNO PRAVO LJUDSKIH PRAVA4 x 10 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne6MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO2 x 11 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne6LJUDSKA PRAVA2 x 12 x 10 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne6LJUDSKA PRAVA0 x 00 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne6LJUDSKA PRAVA2 x 11 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor