Semestar: 5
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student nakon položenog ispita može: - Definisati specifičnost sui generis prirode komunitarnog prava. - Razumjeti autonomnost, limitativnost i supranacionalnost kao ključne karakteristike evropskog pravnog sistema. - Upoznati se sa primarnim, sekundarnim i tercijarnim izvorima evropskog prava. - Analizirati ključne principe na kojima počiva pravo EU kao što su: načelo supsidijarnosti, neposrednog dejstva i proporcionalnosti. - Prepoznati značaj i smisao precedenata u pravu EU i upoznati se sa najvažnijim od njih (Van Gend en Loods, Costa v. ENEL, SOLANGE I, Solange II, Simmenhal).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANETA SPAIĆ

Nova objava - 04.02.2020 14:16

Nova objava - 23.01.2020 18:50

Rezultati II popravnog kolokvijuma - 24.12.2019 09:31

Rezultati II kolokvijuma - 10.12.2019 09:32

Prezentacija - 04.12.2019 17:04

Kolokvijum - 02.12.2019 15:22

Prezentacija - 30.12.2019 16:40

Pravo EU - smjernice za spremanje II kol.

Pravo Evropske unije - Informacioni list

Pravo Evropske unije - pregled ukupnih bodova

Pravo Evropske unije - pregled bodova

Pravo EU - informaciona lista