Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-PRAVO EVROPSKE UNIJE -   04.02.2020
  Nova objava - 04.02.2020 14:16
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-PRAVO EVROPSKE UNIJE -   23.01.2020
  Nova objava - 23.01.2020 18:50
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-PRAVO EVROPSKE UNIJE -   24.12.2019
  Rezultati II popravnog kolokvijuma - 24.12.2019 09:31
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-PRAVO EVROPSKE UNIJE -   10.12.2019
  Rezultati II kolokvijuma - 10.12.2019 09:32
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-PRAVO EVROPSKE UNIJE -   04.12.2019
  Prezentacija - 04.12.2019 17:04
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-PRAVO EVROPSKE UNIJE -   02.12.2019
  Kolokvijum - 02.12.2019 15:22
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-PRAVO EVROPSKE UNIJE -   26.11.2019
  Rezultati popravnog I kolokvijuma - 26.11.2019 11:30
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-PRAVO EVROPSKE UNIJE -   25.11.2019
  Nova objava - 25.11.2019 09:27
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-PRAVO EVROPSKE UNIJE -   14.11.2019
  Termin popravnog kolokvijuma - 14.11.2019 18:06
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-PRAVO EVROPSKE UNIJE -   12.11.2019
  Rezultati kolokvijuma - 12.11.2019 12:24
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-PRAVO EVROPSKE UNIJE -   12.09.2019
  Pravo EU -promjena termina
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-PRAVO EVROPSKE UNIJE -   09.01.2019
  Pravo EU - Popravni II kol.
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-PRAVO EVROPSKE UNIJE -   01.01.2019
  Pravo Evropske unije - Završni ispit i Popravni završni ispit
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-PRAVO EVROPSKE UNIJE -   09.12.2018
  Pravo EU - predavanje 14.12.2018.
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-PRAVO EVROPSKE UNIJE -   22.11.2018
  Pravo EU - gostujuće predavanje 28.11.2018
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-PRAVO EVROPSKE UNIJE -   07.11.2018
  Pravo EU - Gostujuće predavanje
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-PRAVO EVROPSKE UNIJE -   08.10.2018
  Pravo Evropske unije - novi termin predavanja
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-PRAVO EVROPSKE UNIJE -   03.09.2018
   Pravo Evropske unije - promjena termina
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-PRAVO EVROPSKE UNIJE -   17.01.2018
  Pravo Evropske unije - Završni ispit i Popravni završni ispit
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-PRAVO EVROPSKE UNIJE -   26.09.2017
  PRAVO EU - predavanje