Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Definiše osnovne pojmove govor – jezik, pravopis – pravogovor i primijeni ih u daljem proučavanju i upotrebi jezika; 2. Razlikuje osnovna pravopisna i pravogovorna pravila; standardnojezičko od nestandardnojezičkog; 3. Primijeni ortoepsku normu standarnog jezika u govoru i neposrednom radu sa tekstom; 4. Analizira i rješava pitanja koja se tiču pravopisa i pravogovora; 5. Vrednuje značaj pravopisne i pravogovorne vještine u usmenoj i pismenoj komunikaciji.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIODARKA TEPAVČEVIĆ