Miodarka Tepavčević

dr Miodarka Tepavčević

vanredni profesor | Filološki fakultet

Miodarka Tepavčević rođena je 25. IX 1972. godine u Nikšiću, gdje je završila osnovnu (1979–1987) i srednju (1987–1991) školu. Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću diplomirala je na Odsjeku za srpskohrvatski jezik i jugoslovenske književnosti 1996. Dobitnik diplome „Luča” (za osnovno, srednje i visoko obrazovanje). Magistarski rad „Jezička sredstva obezličavanja i uopštavanja u djelu Petra II Petrovića Njegoša” odbranila je 2001. na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Na...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2024SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Nevena Tomić-Brkuljan, Miodarka TepavčevićExpressive Interrogative Sentences in the Language of the Media in MontenegroSlovo
2024SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miodarka TepavčevićNormative aspects and adoption of orthographical content in Montenegrin higher education Zeitschrift für Slawistik
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miodarka Tepavčević i Marija MijuškovićThe Syntactical-Semantic Functions of Exclamative Sentences in Romanian Poetry Revue Roumaine de Linguistique
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miodarka Tepavčević i Ivan TepavčevićŽivot i djelo Stefana Mitrova Ljubiše u austrijskoj Dalmaciji od 1822. do 1878.Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
2021SCOPUS
Miodarka TepavčevićLingvistička proučavanja Njegoševog "Gorskog vijenca"Folia Linguistica et Litteraria
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miodarka TepavčevićАКАДЕМИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ЖУРНАЛА «СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» (по публикациям главного редактора) Социологические исследования
2019SCOPUS
Miodarka TepavčevićTipovi ekspresivnih imenica i struktura njihovih značenja u jeziku Petra II Petrovića NjegošaFolia Linguistica et Litteraria
2019SCOPUS
Miodarka TepavčevićKonstrukcija ženskog identiteta u poeziji Tina UjevićaSlavia Centralis
2019SCOPUS
Miodarka TepavčevićJedno poglavlje crnogorsko-italijanskih jezičkih, književnih i kulturnih veza: Stefan Mitrov LjubišaStudi slavistici, Revista dell’Associazione Italiana degli Slavistici
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Miodarka TepavčevićStefan Mitrov Ljubiša i Crna Gora – povijesno-kulturne vezeANNALES - Anali za istrske in mediteranske študije/ Annali di Studi istriani e mediterranei

Obavjestenja iz nastave