Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Imenuje i ukratko opiše osnovne hardverske komponente personalnog računara; 2. Radi sa Linux (Q4OS) i MS Windows operativnim sistemom i ukratko opiše osnovne elemente operativnih sistema; 3. Upotrijebi Internet za pronalaženje informacija i slanje elektronske pošte i ukratko opiše način funkcionisanja računarskih mreža; 4. Sastavi jednostavni tekstualni dokument u LibreOffice Writer-u; 5. Sastavi LibreOffice Calc tabelu, sa jednostavnim formulama; 6. Imenuje i opiše open-source operativne sisteme, i softvere za kancelarijsko poslovanje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ISIDORA STANKOVIĆ1x1
11B+1P
ISIDORA STANKOVIĆ
MILOŠ BRAJOVIĆ1x1
11B
MILOŠ DAKOVIĆ2x1
43B+1P
MILOŠ DAKOVIĆ
ĐORĐE BOROZAN2x2
21B

Rezultati završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma

Termin popravnog kolokvijuma

Termin kolokvijuma

Raspored izvođenja vježbi po grupama

Rezultati završnog ispita - I termin

Slajdovi za prvi i drugi termin predavanja 2023/24

Materijali sa predavanja

Materijali za sve vježbe

Priprema za ispit

Urađene vježbe iz Open Office Calc / Excel (drugi i treći termin)

Domaći zadaci