Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA-Informacione tehnologije u sportu -   10.11.2019
  Materijali sa predavanja
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA-Informacione tehnologije u sportu -   24.09.2019
  Materijali za sve vježbe
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA-Informacione tehnologije u sportu -   28.12.2018
  Urađene vježbe iz Open Office Calc / Excel (drugi i treći termin)
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA-Informacione tehnologije u sportu -   28.12.2018
  Priprema za ispit
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA-Informacione tehnologije u sportu -   23.10.2018
  Domaći zadaci
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA-Informacione tehnologije u sportu -   26.12.2017
  Dvanaesti termin vježbi - priprema za završni ispit
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA-Informacione tehnologije u sportu -   14.12.2017
  Materijal sa jedanaestog termina vježbi sa rješenjima zadataka
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA-Informacione tehnologije u sportu -   14.12.2017
  Četvrti domaći zadatak
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA-Informacione tehnologije u sportu -   08.12.2017
  Materijal sa desetog termina vježbi sa rješenjima zadataka
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA-Informacione tehnologije u sportu -   20.11.2017
  Deveti termin vježbi
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA-Informacione tehnologije u sportu -   14.11.2017
  Materijal za osmi termi vježbi i postavka trećeg domaćeg zadatka
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA-Informacione tehnologije u sportu -   06.11.2017
  Materijal za sedmi termin vježbi
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA-Informacione tehnologije u sportu -   30.10.2017
  Materijal za šesti termin vježbi
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA-Informacione tehnologije u sportu -   30.10.2017
  Drugi domaći zadatak
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA-Informacione tehnologije u sportu -   24.10.2017
  Materijali sa prvih pet termina vježbi
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA-Informacione tehnologije u sportu -   24.10.2017
  Postavka prvog domaćeg zadatka