ATLETIKA - HODANJE I TRČANJE


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA BUBANJA2x1
11B+6S+10P
PAVLE MALOVIĆ2x1
11B+5S+10P
KEMAL IDRIZOVIĆ3x1
22B+11S+20P