Pavle Malović


Pavle Malović
Šifra: 900736
Prezime i ime: Pavle Malović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
SPORTFIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTAOsnovne3KARATE I BOKS0 x 02 x 10 x 0
SPORTFIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTAOsnovne4PLIVANJE I VATERPOLO I0 x 01 x 20 x 0
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne4FIZIČKO VASPITANJE I0 x 02 x 10 x 0
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne4FIZIČKO VASPITANJE I0 x 02 x 10 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne5TAKTIKA I STRATEGIJA IZABRANOG SPORTA0 x 02 x 10 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne5TEORIJA, TEHNIKA I METODIKA IZABRANOG SPORTA0 x 02 x 10 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne5TRENAŽNI PROCES I TR.PRAKSA PIONIRA U IZAB.SPORTU0 x 02 x 10 x 0
SPORTFIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTAOsnovne5SPORTSKA GIMNASTIKA I0 x 02 x 10 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne6TRENAŽNI PROCES I TR.PRAKSA KADETA U IZAB.SPORTU0 x 02 x 10 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne6TRENAŽNI PROCES I TR.PRAKSA SENIORA U IZAB.SPORTU0 x 02 x 10 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne6TRENAŽNI PROCES I TR.PRAKSA OMLADIN. U IZAB.SPORTU0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor