PLIVANJE I VATERPOLO I


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PAVLE MALOVIĆ2x1
17B+24S+1P
MARKO ALEKSANDROVIĆ2x1
17B+24S+1P