SPORTSKA MEDICINA I HIGIJENA


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRKO MIKIĆ2x1
9B
MIROSLAV KEZUNOVIĆ3x1
9B