Sonja Milašinović


Sonja Milašinović
Šifra: 186166
Prezime i ime: Sonja Milašinović
Titula: mr sci
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne1ANATOMIJA SA HISTOLOGIJOM I5 x 13 x 30 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne1ANATOMIJA I4 x 13 x 10 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne2ANATOMIJA SA HISTOLOGIJOM II4 x 11 x 50 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne2ANATOMIJA II3 x 11 x 10 x 0
MEDMEDICINAOsnovne8KLINIČKE VJEŠTINE1 x 12 x 40 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor