ISTORIJAFILOZOFIJE XX--OG VIJEKA


Semestar: 7
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će biti osposobljen da: 1. Interpretira glavne struje savremene filosofije dvadesetog vijeka. 2. Razlikuje ključne problemske komplekse unutar fenomenologije, egzistencijalne, analitičke, strukturalističke i neomarksističke filosofije. 3. Primijeni hermeneutičku metodu u tumačenju teksta. 4. Analizira pitanje slobode iz horizonta Sartrove, Jaspersove i Hajdegerove filosofije. 5. Napiše kritički i samosvojan rad u kojem će objasniti i prosuditi dati filosofski problem. 6. Raspravlja o uticaju savremene filosofije na razumijevanje nauke, umjetnosti i religije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAVO LAUŠEVIĆ