Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će biti osposobljen da: 1. Protumači značenje sintagme veliki filosofi i savremena filosofija. 2. Raspravlja na izabrane filosofske teme, koje su otvorili savremeni filosofi. 3. Koristi znanja iz savremene filosofije za kritičko promišljanje pitanja iz našeg vremena. 4. Upoređuje savremene filosofije i njihove međusobne uticaje. 5. Piše seminarske radove iz filosofije radi sticanja kompentencija za stručno tumačenje i kritičko valorizovanje filosofskih djela u funkciji izrade završnog rada.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Још један термин испита

Upute i pitanja za polaganje

Fuko Biopolitika - 11.05.2020 14:15

Fuko 4 - 05.05.2020 09:15

Fuko 3

Fuko 2

Fuko 1