Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja za predmet Engleski jezik I (Semestar I, broj ETCS kredita 2, fond časova 2P) Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Pokaže razumijevanje govornog i pisanog engleskog jezika 2. Razlikuje sadašnja glagolska vremena, prosto svršeno vrijeme i konstrukcije za izražavanje budućih radnji (Will/Going to) 3. Objasni pojam brojivosti i nebrojivosti kod imenica i sistem komparacije pridjeva 4. Primjenjuje obrađene gramatičke partije u govoru i pisanju 5. Upotrebljava vokabular iz pređenih tematskih cjelina u govoru i pisanju

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VANJA VUKIĆEVIĆ2x1
27B+3S+1P

petak, 18. decembar

petak, 4. decembar

petak, 27. 11. 2020.

petak, 20. 11. 2020.

petak, 13. novembar

petak, 6. novembar - 05.11.2020 13:18