ENGLESKI JEZIK I


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja za predmet Engleski jezik I (Semestar I, broj ETCS kredita 2, fond časova 2P) Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Pokaže razumijevanje govornog i pisanog engleskog jezika 2. Razlikuje sadašnja glagolska vremena, prosto svršeno vrijeme i konstrukcije za izražavanje budućih radnji (Will/Going to) 3. Objasni pojam brojivosti i nebrojivosti kod imenica i sistem komparacije pridjeva 4. Primjenjuje obrađene gramatičke partije u govoru i pisanju 5. Upotrebljava vokabular iz pređenih tematskih cjelina u govoru i pisanju

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VANJA VUKIĆEVIĆ