SOCOLOGIJA CRNOGORSKOG DRUŠTVA II


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Analizira strukturu društvenih sisitema, posebno crnogorskog - Metodološki se osposobi za sociloško istraživanje socijalne stratifikacije crnogorskog društva - Analizira socio-demografske karakteristike savremenog crnogorskog društva - Objasni postsocijalističku transformaciju crnogorskog društva. - Opiše oblikovanje socio-političkoj sistema u Crnoj Gori

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN ĆERANIĆ3x1
3S+1P
2x1
3S+1P

Rezultati popravnih kolokvijuma iz Sociologije crnogorskog drustva II (26.06.2020)

Rezultati drugog kolokvijuma iz Sociologije CG društva II (20.06.2020)

Rezultati prvog kolokvijuma iz Sociologije CG društva II (15.06.2020)

Ucenje na daljinu - Sociologija crnogorskog društva II