Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. razlikuje vrste testova i poznaje način zadavanja psiholoških testova; 2.poznaje način bodovanja odgovora i statističke postupke za provjeru internih i eksternih psihometrijskih karakteristika testa; 3.samostalno utvrđuje da li psihološki test ima zadovoljavajuće mjerne karakteristike: objektivnost, diskriminativnost i pouzdanost, te validnost; 4. bude svjestan prednosti i nedostataka primjene psiholoških testova.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOJANA MILETIĆ