TEORIJSKE OSNOVE RAZVOJNE PSIHOLOGIJE


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. kritički sagledava pristupe izučavanja razvoja i vrši sintezu postojećih saznanja u proučavanju fenomena razvoja; 2. praktično primjenjuje znanja u procesu identifikacije problema razvoja i njihovog rješavanja; 3. predviđa tok razvoja pojedinca i osmišljava program aktivnosti neophodnih za optimalan razvojni put koristeći relevantne metodološke pristupe i vršeći adekvatan izbor tehnika ispitivanja; 4. učestvuje u profesionalnim diskusijama pronalazeći adekvatna objašnjenja i rješenja problema razvoja; 5. uvažava i primjenjuje etička pravila poštovanja ličnosti i prava pojedinca u praksi rada na razvojnim fenomenima.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA KALAJDŽIĆ3x1
21B+8S+10P