PSIHOLOŠKI PRAKTIKUM II


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što završi ovu praksu, studenti će biti u mogućnosti da: 1. prepoznaju prilike praktične primjene teorijskih znanja iz domena kognitivne psihologije i psihologije emocija i motivacije; 2. koriste različite metode za ispitivanje pamćenja i mišljenja; 3. identifikuju barijere koje ometaju kognitivne procese; 4. razlikuju procedure za modelovanje emocionalnog i motivacionog ispoljavanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANJA ĐURIĆ2x1
30B+1S+3P
VOJIN SIMUNOVIĆ2x1
30B+1S+3P