PRINCIPI PSIHOLOŠKOG MJERENJA


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.razumije pojam i razlikuje vrste mjerenja u psihologiji; 2. razumije karakteristike varijable i izdvaja pokazatelje varijable; 3.razlikuje vrste testova i poznaje način zadavanja psiholoških testova; 4.poznaje način bodovanja odgovora i statističke postupke za provjeru objektivnosti testa;5.razumije pojam diskriminativnosti i poznaje statističke postupke za provjeru diskriminativnosti testa; 6.razumije pojam pouzdanosti i poznaje statističke postupke za provjeru pouzdanosti testa; 7.samostalno utvrđuje da li psihološki test ima zadovoljavajuće mjerne karakteristike: objektivnost, diskriminativnost i pouzdanost.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA ABRAMOVIĆ2x1
18B+3S+17P
BOJANA MILETIĆ2x1
18B+3S+17P