TEORIJSKE OSNOVE RAZVOJNE PSIHOLOGIJE


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. kritički sagledava pristupe izučavanja razvoja i vrši sintezu postojećih saznanja u proučavanju fenomena razvoja; 2. praktično primjenjuje znanja u procesu identifikacije problema razvoja i njihovog rješavanja; 3. predviđa tok razvoja pojedinca i osmišljava program aktivnosti neophodnih za optimalan razvojni put koristeći relevantne metodološke pristupe i vršeći adekvatan izbor tehnika ispitivanja; 4. učestvuje u profesionalnim diskusijama pronalazeći adekvatna objašnjenja i rješenja problema razvoja; 5. uvažava i primjenjuje etička pravila poštovanja ličnosti i prava pojedinca u praksi rada na razvojnim fenomenima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA KALAJDŽIĆ3x1
22B+3S+5P

materijal predavanja 20.5.

materijal predavanja 16.5.

materijal predavanja - 9.5.

materijal predavanja 2.5.

materijal za predavanja 24.4. -Dijete kao anymal educandum - razvoj i vaspitanje

materijal predavanja 10. i 11. 4.