METODOLOGIJA PSIHOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. razlikuje osnovne modalitete sprovođenja psiholoških istraživanja; 2. koristi osnovne tipove nacrta psiholoških istraživanja; 3. predstavi niz tehnika kontrole istraživanja; 4. planira relevantne statističke tehnike obrađivanja podataka.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA RAJKOVIĆ2x1
30B+1S+10P
VASILIJE GVOZDENOVIĆ3x1
30B+1S+10P