Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. razlikuje osnovne elemente senzornih procesa; 2. upotrebljava osnovne metodološke postupke za merenje osetljivosti čula; 3. koristi pojmove i šira saznanja neurofizioloških procesa koji stoje u osnovi percepcije; 4. analizira koncepte koji su osnova teorije opažanja; 5. utvrdi uzroke nastanka perceptivnih grešaka, te odredi sopstvene pragove draži; 6. izvjesti o istraživanjima iz područja percepcije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija