OPŠTA TURISTIČKA GEOGRAFIJA


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Stekne uvid u kompleksnost fenomena turističkih kretanja; 2. Uvidi doprinos i značaj turističke geografije u proučavanju turističkog fenomena; 3. Razlikuje pojmove turističko mjesto, turistički objekat, turistička destinacija; 4. Izdvoji i analizira prirodne i antropogene turističke motive; 5. Izvrši funkcionalnu klasifikaciju turističkih atrakcija; 6. Interpretira faktore i oblike turističkog prometa; 7. Sprovede turističku valorizaciju; 8. Prepozna ulogu i značaj turizma kao faktora razvoja i faktora transformacije prostora; 9. Vrednuje značaj planiranja turizma i ulogu turističke operative.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILEVA BRAJUŠKOVIĆ1x1
7B+7S+5P
DUŠKO VUJAČIĆ2x1
7B+7S+5P