GEOGRAFIJA ZEMLJIŠTA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Upozna zemljište kao elemenat geografske sredine što podrazumjeva znanja o postanku i razvoju, mineralnom i hemijskom sastavu zemljišta, ekološkoj i proizvodnoj vrijednosti zemljišta kao i principima sistematike zemljišta; 2. Prepoznaje faktore nastajanja i mijenjanja zemljišta u koje spadaju geološki sastav, reljef, klimatski faktori, biogeni faktori kao i antropogeni uticaj na zemljište; 3. Da posjeduje znanja o osnovnim tipovima zemljišta u Crnoj Gori; geografskom razmještaju zemljišta u svijetu kao i u Crnoj Gori, da poznaje ekološke i proizvodne vrijednosti zemljišta Crne Gore: 4. Da posjeduje znanja oosnovama erozije zemljišta, opštim zakonitosti erozivnih procesa, geografskih i drugih faktora nastanka i intenziviranja erozije, vrstama erozije zemljišta, procjeni opasnosti, protiverozionim mjerama i zaštiti zemljišta od erozije; 5. Da ima osnovna saznanja o vrednovanju zemljišta i zemljišnog prostora; 6. Da posjeduje osnovna znanja o zaštiti, uređenju i racionalnom korišćenju zemljišta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANKA MANOJLOVIĆ1x1
8B+1S
VELIBOR SPALEVIĆ3x1
8B+1S

00 GEOGRAFIJA ZEMLJISTA predavanja

Izvod od materijala pripremljenih od strane Milutina Ljesevica

KLASIFIKACIJA ZEMLJISTA

02 GEOGRAFIJA ZEMLJISTA kolokvijum 2

01 GEOGRAFIJA ZEMLJISTA Kolokvijum 1

Teme za seminarske zavrsne radove i druge publikacije