Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ARSEN ZLATIČANIN
ŽARKO PAVIĆEVIĆ

METODIKA E MESIMDHENIES SE MATEMATIKES III (Rezultatet)