Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVIJA IVANOVIĆ1x1
30B+1S+2P
ANA MILJKOVAC2x1
30B+1S+2P

Nova objava - 24.03.2020 15:19