METODIKA NASTAVE LIKOVNE KULTURE I


Semestar: 7
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 1+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVIJA IVANOVIĆ2x1
20B+2S
ANA MILJKOVAC1x1
20B+2S
2x1
20B+2S