TEORIJSKE OSNOVE FIZIČKE KULTURE


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠKO BJELICA1x1
24B+4S+2P
BOJAN MAŠANOVIĆ1x1
24B+4S+2P