Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+3+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše osnovne pojmove iz Matematičke analize 1: skup realnih brojeva, graničnu vrijednost niza i funkcije, diferencijabilnost funkcije, izvod i neodređeni integral na odsječku. 2. Istakne osnovna svojstva skupa realnih brojeva. 3. Izvede osnovna tvrđenja teorije graničnih vrijednosti i diferencijalnog računa, ustanove kada niz ili funkcija imaju graničnu vrijednost ili svojstvo neprekidnosti ili diferencijabilnosti. 4. Ispituje i povezuje svojstva funkcija jedne realne promjenljive primjenom diferencijalnog računa. 5. Stečena znanja primijeni u riješavaju najrazličitijih zadatke vezane za navedeni sadržaj matematičke analize. 6 . Stečena znanja primjenjuje u rješavanju realnih zadataka i problema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA KONATAR4x1
18B+2P

Popravni završni ispit

Termin popravnog kolokvijuma

Rezultati drugog kolokvijuma

Termin drugog kolokvijuma

Vježbe 27.12. - promjena termina