Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita biti u mogućnosti da: 1. Rješava linearne i kvazilinearne PDJ I reda 2.Klasifikuje linearne PDJ II reda. 3. Vlada osnovnim metodama za rješavanje sva tri tipa PDJ II reda. 4. Razumije pojmove jedinstvenosti i neprekidne zavisnosti od početnih uslova. 5. Razumije fizički smisao ovih jednačina.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA KONATAR2x1
1S
OLEG OBRADOVIĆ2x1
1S

Termin popravnog završnog ispita

Termin završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma

Termin popravnog kolokvijuma

Termin kolokvijuma

Časovi vježbi zakazani za 10. maj