Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Rješava matrične jednačine. 2. Objasni kako se jednačine geometrijskih objekata mogu koristiti da bi se uspostavio njihov odnos i položaj u ravni i prostoru. 3. Ispitaju svojstva geometrijskih objekata koristeći jednačine kojima su opisani. 4. Koristeći jednačine drugog reda sa dvije ili tri promjenljive klasifikuju krive i površi drugog reda.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOŽIDAR POPOVIĆ2x1
49B+1S+27P
DUŠICA SLOVIĆ2x1
49B+1S+27P

Predavanje u subotu

Термин завршног испита