ANALITIČKA GEOMETRIJA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠICA SLOVIĆ2x1
47B+8S+1P
BOŽIDAR POPOVIĆ2x1
47B+9P