Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA RAIČEVIĆ2x1
16B+3P
1x1
16B+3P

Promjena termina završnog ispita

Novi termin popravnog kolokvijuma

Termin kolokvijuma

Online nastava

Instalacija virtualne mašine

Plan rada u akademskoj 2020/21. godini

Plan rada