RAČUNARI U NASTAVI FIZIKE II


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ispit biće u mogućnosti da: 1. Analizira neke fizičke probleme kao što su: perturbacije u planetarnom kretanju, formiranje mini solarnih sistema, dvočestična rasejanja, oscilatorna kretanja i matematičko klatno uz korišćenje računara za kvalitativnu i kvantitavnu analizu u ovim oblastima. 2. Procenjuje organizaciju, dizajn i kontrukciju računarsih programa za rešavanje navedenih fizičkih problema. 3. Samostalno kreira program koji implementira efikasno i efektivno rešenje navedenih fizičkih problema.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA PIĆURIĆ2x1
4S+1P
2x1
4S+1P