Semestar: 5
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+0+3
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Opiše strukturu makromolekula koji učestvuju u građi ćelijskih struktura ili reglišu procese u ćeliji. Objasni način na koji se reguliše aktivnost gena i informacija sadržana u genima koristi od strane ćelije. Objasni kako se u ćeliji vrši replikacija, transkripcija i translacija i na koji način su ti procesi usklađeni. Opiše osnovne metode genetičkog inženjerstva i njihovu primjenu. Opiše na koji način dolazi do oštećenja molekula DNK i na koji način se u ćeliji vrši popravka tih oštećenja. Objasni kloniranje organizama i primjenu stem ćelija. Koristi neke od osnovnih tehnika u molekularnoj biologiji radeći bezbjedno i efikasno u laboratoriji.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA MRDAK3x2
8B+9S+57P
DANKO OBRADOVIĆ4x1
8B+9S+57P
3x2
8B+9S+57P