PROGRAMSKI JEZIK C


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: i) piše programe na programskom jeziku C; ii) upotrebljava osnovne koncepte stukturiranog programiranja; iii) koristi pokazivače; vi) rješava zadatke rekurzije;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR POPOVIĆ2x1
30B+2S+8P