Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije principe funkcionisanja elektronskih komponenti i računarskog sistema u cjelini. 2. Opiše osnovne hardverske i softverske komponente i arhitekturu savremenih računara. 3. Planira optimalnu konfiguraciju računara s obzirom na konkretnu primjenu. 4. Ovladava osnovama asemblerskog jezika za mikroprocesore Intelove familije x86. 5. Stečena znanja primjenjuju u rješavanju realnih problema remonta i korišćenja personalnih računara.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEĐELJKO LEKIĆ2x1
18B+14S+2P
2x2
18B+14S+2P

Rezultati na dan 2021-02-10

Završni ispit

Popravni kolokvijum.

Remote control

On-line nastava.

Priprema za provjeru znanja.

Modemi

WiFi na Arduino UNO

Komunikacioni interfejsi

Remote control

Optički interfejsi

Servo motor