Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Crtežom jasno, precizno, jednoznačno i estetski prikladno predstavi predmet crtanja, kao i da nacrtani predmet/objekat zamisli u prostoru; 2. Vlada elementima tehničkog crteža, kao osnove za izradu projektne dokumentacije i samostalno ga crta i čita/razumije; 3. Grafički predstavi 3D objekte i detalje koristeći standarde i pravila tehničkog crtanja, uz pomoć klasičnog pribora ili računara

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA JEVRIĆ2x1
81B+13P

Novi termin za drugi septembarski rok

Popravni termin završnog ispita - 05.02.2023 10:18

Raspored polaganja ispita - 11.01.2023 21:40

Kolokvijum - 14.11.2022 09:06

Dani nauke i inovacija - 29.09.2022 15:59

Promijenjen termin ispita - 08.09.2022 19:45