Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TEHNIČKO CRTANJE

Predlog ocjena - 05.02.2021 22:44

05.02.2021


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TEHNIČKO CRTANJE

Predlog ocjena prije popravnog ispita - 24.01.2021 11:32

24.01.2021


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TEHNIČKO CRTANJE

Termin popravnog - 24.01.2021 19:58

24.01.2021


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TEHNIČKO CRTANJE

Promijenjen termin ispita - 08.01.2021 19:14

08.01.2021


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TEHNIČKO CRTANJE

Rezultati kolokvijuma - 29.11.2020 21:15

29.11.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TEHNIČKO CRTANJE

Termin kolokvijuma - 16.11.2020 23:08

16.11.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TEHNIČKO CRTANJE

Konsultacije - 09.11.2020 18:32

09.11.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TEHNIČKO CRTANJE

Izmjena rasporeda - 14.10.2020 22:36

14.10.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TEHNIČKO CRTANJE

Podaci za pristup online predavanju - 04.10.2020 22:21

04.10.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TEHNIČKO CRTANJE

Novi link za pristup predavanju - 02.10.2020 11:16

02.10.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TEHNIČKO CRTANJE

Prvo predavanje - 01.10.2020 12:34

01.10.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TEHNIČKO CRTANJE

Rezultati ispita - 09.09.2020 16:02

09.09.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TEHNIČKO CRTANJE

Predlog ocjena nakon završnog ispita - 25.06.2020 10:40

25.06.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TEHNIČKO CRTANJE

Predlog ocjena nakon završnog ispita - 15.06.2020 10:10

15.06.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TEHNIČKO CRTANJE

Završni ispit - 09.06.2020 10:37

09.06.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TEHNIČKO CRTANJE

Predavanja online - 19.05.2020 22:04

19.05.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TEHNIČKO CRTANJE

Predavanja online - 14.05.2020 17:46

14.05.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TEHNIČKO CRTANJE

Predavanja online - 07.05.2020 14:11

07.05.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TEHNIČKO CRTANJE

Predavanja online - 26.04.2020 22:33

26.04.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TEHNIČKO CRTANJE

Predavanja online - 24.04.2020 13:37

24.04.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TEHNIČKO CRTANJE

Nova objava - 12.04.2020 21:04

12.04.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TEHNIČKO CRTANJE

Materijal za VII sedmicu nastave - 27.03.2020 11:48

27.03.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TEHNIČKO CRTANJE

Materijal za VI sedmicu nastave - 21.03.2020 14:36

21.03.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TEHNIČKO CRTANJE

Rezultati ispita - 17.09.2019 11:30

17.09.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TEHNIČKO CRTANJE

Promjena sale predviđene za polaganje ispita - 13.09.2019 13:08

13.09.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TEHNIČKO CRTANJE

PREDLOG OCJENA NAKON POPRAVNOG - 12.06.2019 16:53

12.06.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TEHNIČKO CRTANJE

Broj bodova i predlog ocjena nakon završnog ispita - 01.06.2019 10:34

01.06.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TEHNIČKO CRTANJE

Termin za kolokvijum - 12.05.2019 16:41

12.05.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TEHNIČKO CRTANJE

Dodatni čas - 05.05.2019 14:51

05.05.2019