STABILNOST KOSINA I SANACIJA KLIZIŠTA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORKO MILADINOVIĆ2x1
1S+4P
SLOBODAN ŽIVALJEVIĆ3x1
1S+4P