Borko Miladinović


Borko Miladinović
Šifra: 160113
Prezime i ime: Borko Miladinović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Građevinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1STABILNOST KOSINA I SANACIJA KLIZIŠTA0 x 02 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2DONJI STROJ SAOBRAĆAJNICA0 x 02 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA0 x 02 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne4MEHANIKA TLA I STIJENA0 x 01 x 02 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne4OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA0 x 01 x 21 x 4
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne5FUNDIRANJE0 x 01 x 11 x 4
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne6POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA0 x 01 x 11 x 2
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne6DONJI STROJ SAOBRAĆAJNICA0 x 01 x 11 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Tomanović Z, Miladinovic B, Zivaljevic S.Criteria for defining the required duration of the creep testCanadian Geotechnical Journal
Opširnije