MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MLADEN GOGIĆ1x1
17B
1x1
17B
MILOŠ KNEŽEVIĆ3x1
17B