Mladen Gogić

mr Mladen Gogić

viši stručni saradnik mr | Građevinski fakultet

Rođen je 1. jula 1978. godine u Pljevljima, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju opšteg smjera. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici juna 2005. godine. U julu 2008. godine je odbranio magistarski rad na Građevinskom fakultetu u Podgorici, na smjeru za Menadžment i tehnologiju građenja, na temu „Naplata poslova u građevinarstvu“. Pored maternjeg, koristi se engleskim i ruskim jezikom. ...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne6ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA0 x 01 x 11 x 2
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne4UPRAVLJANJE PROJEKTIMA0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne5TEHNOLOGIJA GRAĐENJA OBJEKATA NISKOGRADNJE0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne6MENADŽMENT GRADJEVINSKE FIRME0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne6PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2GRAĐENJE I ODRŽAVANJE PUTEVA0 x 0.67 x 11.33 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU0 x 01 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2UPRAVLJANJE PROJEKTIMA0 x 01 x 01 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1TEHNOLOGIJA GRAĐENJA OBJEKATA NISKOGRADNJE0 x 0.33 x 11.67 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2OPERACIONA ISTRAŽIVANJA0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU0 x 01 x 10 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUSpecijalisticke2UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUSpecijalisticke1KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU0 x 02 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA0 x 00 x 03 x 1
GFINFRASTRUKTUREMaster1UPRAVLJANJE PROJEKTIMA0 x 01 x 11 x 1
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUMaster1UPRAVLJANJE PROJEKTIMA0 x 00 x 00 x 0
GFINFRASTRUKTUREMaster1MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU0 x 01 x 11 x 1
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUMaster1MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU0 x 00 x 00 x 0
GFINFRASTRUKTUREMaster2TEHNOLOGIJA GRAĐENJA OBJEKATA NISKOGRADNJE0 x 01 x 11 x 1
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUMaster2TEHNOLOGIJA GRAĐENJA OBJEKATA NISKOGRADNJE0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUMaster1UPRAVLJANJE PROJEKTIMA0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUMaster1MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUMaster2TEHNOLOGIJA GRAĐENJA OBJEKATA NISKOGRADNJE0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUMaster3MODELIRANJE U UPRAVLJANJU PROJEKTIMA0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUMaster3MODELIRANJE U UPRAVLJANJU PROJEKTIMA0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUMaster3MENADŽMENT GRAĐEVINSKE FIRME0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUMaster3MENADŽMENT GRAĐEVINSKE FIRME0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Građevinarstvo, smjer Menadžment i tehnologija građenja-Upravljanje projektima

I kolokvijum 11.04.2024.god. sala 105 od 14.15h

Građevinarstvo (2017)-Organizacija i tehnologija građenja

Materijal za tačku 5. Normativi

Građevinarstvo, smjer Menadžment i tehnologija građenja-Upravljanje projektima

Završni ispit

Građevinarstvo, smjer Menadžment i tehnologija građenja-Upravljanje projektima

Odlaganje termina ispita

Građevinarstvo, smjer Menadžment i tehnologija građenja-Upravljanje projektima

Odlaganje termina ispita

Građevinarstvo, smjer Menadžment i tehnologija građenja-Upravljanje projektima

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

Građevinarstvo, smjer Menadžment i tehnologija građenja-Upravljanje projektima

Rezultati nakon završnog ispita jun 2021

Građevinarstvo, smjer Menadžment i tehnologija građenja-Upravljanje projektima

Termin završnog ispita 7.6.2021. u 9.30h sala 105

Građevinarstvo, smjer Menadžment i tehnologija građenja-Upravljanje projektima

Rezultati I kolokvijum UPRAVLJANJE PROJEKTIMA 2021

Građevinarstvo, smjer Menadžment i tehnologija građenja-Upravljanje projektima

I kolokvijum - Petak, 09.04.2021.god. u 10.15h

Građevinarstvo, smjer Menadžment i tehnologija građenja-Upravljanje projektima

PREDAVANJA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Građevinarstvo, smjer Menadžment i tehnologija građenja-Upravljanje projektima

PREDAVANJA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA