Mladen Gogić


Mladen Gogić
Šifra: 165075
Prezime i ime: Mladen Gogić
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Građevinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1TEHNOLOGIJA GRAĐENJA OBJEKATA NISKOGRADNJE0 x 0.33 x 11.67 x 1
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUSpecijalisticke1KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU0 x 02 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU0 x 01 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2TEHNOLOGIJA GRAĐENJA HIDROENERGETSKIH OBJEKATA0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUSpecijalisticke2UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU0 x 02 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2UPRAVLJANJE PROJEKTIMA0 x 02 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2GRAĐENJE I ODRŽAVANJE PUTEVA0 x 0.67 x 11.33 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA0 x 00 x 03 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2OPERACIONA ISTRAŽIVANJA0 x 02 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU0 x 01 x 10 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne4UPRAVLJANJE PROJEKTIMA0 x 01 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne5TEHNOLOGIJA GRAĐENJA OBJEKATA NISKOGRADNJE0 x 03 x 10 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne5TEHNOLOGIJA GRAĐENJA HIDROTEHNIČKIH OBJEKATA0 x 02 x 10 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne6MENADŽMENT GRADJEVINSKE FIRME0 x 03 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne6ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA0 x 0.5 x 1.5 x 3
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne6PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA0 x 00 x 02 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije