PUTEVI I ŽELJEZNIČKE PRUGE


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+.67+1.33
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KATARINA MIRKOVIĆ.67x0
8P
1.33x0
8P
VLADO KAPOR3x0
8P