Katarina Mirković

dr Katarina Mirković

saradnik u nastavi dr | Građevinski fakultet

Katarina Mirković (rođ. Miljanović) rođena je 20. avgusta 1964. godine u Podgorici.  Osnovnu i srednju školu  završila je u Podgorici gdje je maturirala 1983. godine. Na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore diplomirala je 1993. godine, na odsjeku za sobraćajnice sa temom  diplomskog rada: "Idejno rješenje glavne saobraćajnice u Rijeci Crnojevića".  Poslije diplomske studije na Građevinskom fakultetu u Podgorici, smjer Saobraćajni,  upisala je  školske 2006./2007. godine. Magistarski  rad pod nazivom...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ŽELJEZNIČKIH PRUGA0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE0 x 00 x 00 x 0
GFINFRASTRUKTUREMaster2PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ŽELJEZNIČKIH PRUGA0 x 00 x 00 x 0
GFINFRASTRUKTUREMaster2GORNJI STROJ ŽELJEZNICA0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2GORNJI STROJ ŽELJEZNICA0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2ŽELJEZNIČKE STANICE0 x 00 x 00 x 0
GFINFRASTRUKTUREMaster3UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE PUTEVA0 x 00 x 00 x 0
GFINFRASTRUKTUREMaster3KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE0 x 00 x 00 x 0
GFINFRASTRUKTUREMaster3ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH PRUGA0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne3OSNOVI SAOBRAĆAJNICA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2023SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Alptekin Ulutaş, Figen Balo, Katarina Mirković, Željko Stević i Mohamed M. H. MostafaMCDM model for critical selection of building and insulation materials for optimising energy usage and environmental effect in production focusJournal of Civil Engineering and Management
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Mirković K., Tošić N., Mladenivić G.Effect of Different Types of Fly Ash on Properties of Asphalt MixturesAdvances in Civil Engineering
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Radović N.Mirković K.Šešlija M.Peško I.Output and Performance Based Road Maintenance Contracting - Case Study SerbiaTehnicall Gazette

Obavjestenja iz nastave