Katarina Mirković

dr Katarina Mirković

saradnik u nastavi dr | Građevinski fakultet

Katarina Mirković (rođ. Miljanović) rođena je 20. avgusta 1964.godine u Podgorici.  Osnovnu i srednju školu je završila  u Podgorici gdje je maturirala 1983. godine. Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore  upisala je 1983. godine. Diplomirala je  u decembru 1993. Godinena Saobraćajnom smjeru. Stručni ispit za diplomiranog inženjera građevinarstva, saobraćajnog smjera,  položila je u junu 2005.godine pred Komisijom Inženjerske komore Crne Gore. Poslije diplomske studije na Građevinskom fakultetu u Podgorici,...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Mirković K., Tošić N., Mladenivić G.Effect of Different Types of Fly Ash on Properties of Asphalt MixturesAdvances in Civil Engineering
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Radović N.Mirković K.Šešlija M.Peško I.Output and Performance Based Road Maintenance Contracting - Case Study SerbiaTehnicall Gazette

Obavjestenja iz nastave

Građevinarstvo (2017)-Osnovi saobraćajnica

Novi termini polaganja ispita

Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Kolovozne konstrukcije

Novi termini polaganja ispita

Građevinarstvo (2017)-Osnovi saobraćajnica

Promjena termina polaganja zavrsnog i popravnog zavrsnog ispita

Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Kolovozne konstrukcije

Promjena termina polaganja zavrsnog i popravnog zavrsnog ispita

Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Kolovozne konstrukcije

Obavještenje I kolokvijum

Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Projektovanje i građenje željezničkih pruga

Obavještenje

Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Projektovanje i građenje željezničkih pruga

Obavjestenje

Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Projektovanje i građenje željezničkih pruga

Termin održavanja ispita

Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Projektovanje i građenje željezničkih pruga

Termini održavanja predavanja i vježbi

Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Projektovanje i građenje željezničkih pruga

Termin predavanja i vjezbi

Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Kolovozne konstrukcije

Obavjestenje-vježbe

Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Kolovozne konstrukcije

Nova objava - 09.11.2021 11:26