PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ŽELJKA BELJKAŠ
NENAD IVANIŠEVIĆ

Nova objava - 16.01.2020 22:51

Nova objava - 15.01.2020 19:05

MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

Termin polaganja prvog kolokvijuma iz predmeta Procjena vrijednosti nekretnina