Obavještenja - Građevinski fakultet


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA -   03.01.2022
  Termin polaganja prvog kolokvijuma iz predmeta Procjena vrijednosti nekretnina
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA -   16.01.2020
  Nova objava - 16.01.2020 22:51
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA -   15.01.2020
  Nova objava - 15.01.2020 19:05
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA -   21.12.2019
  MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA