UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. opiše i objasni osnovne postavke upravljanja različitim vrstama otpada. 2. Opiše i objasni sistem upravljanja otpadom na teritoriji Crne Gore 3. Sjudeluju u procesu upravljanja otpadom, saglasno svojoj specijalizaciji

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA ĆIPRANIĆ3x1
4S+5P
2x1
4S+5P

Pregled osvojenih poena nakon odrzanog popravnog zavrsnog ispita sa predlogom ocjena jun 2020/21.

PREGLED OSVOJENIH POENA NAKON ODRZANOG ZAVRSNOG ISPITA JUN 2020/21.

Link/predavanja+vjezbe

Link/predavanja+vjezbe

Termini_izlaganje seminarskih radova

Link/predavanja+vjezbe