Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA -   24.06.2021
  Pregled osvojenih poena nakon odrzanog popravnog zavrsnog ispita sa predlogom ocjena jun 2020/21.
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA -   09.06.2021
  PREGLED OSVOJENIH POENA NAKON ODRZANOG ZAVRSNOG ISPITA JUN 2020/21.
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA -   04.05.2021
  Link/predavanja+vjezbe
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA -   26.04.2021
  Termini_izlaganje seminarskih radova
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA -   26.04.2021
  Link/predavanja+vjezbe
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA -   22.04.2021
  Link/predavanja+vjezbe
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA -   13.04.2021
  Link/predavanja+vjezbe
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA -   06.04.2021
  Link/predavanja+vjezbe
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA -   30.03.2021
  Link/predavanja+vjezbe
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA -   23.03.2021
  Link/predavanja+vjezbe
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA -   16.03.2021
  Link/predavanja
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA -   07.03.2021
  Link/predavanja+vjezbe
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA -   01.03.2021
  Link/predavanja
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA -   19.02.2021
  Link/predavanje
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA -   13.02.2021
  Termin predavanja / vježbi
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA -   19.06.2020
  Rezultati nakon popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA -   18.06.2020
  Rezultati završnog ispita
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA -   27.05.2020
  Prezentacije seminarskih radova
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA -   20.04.2020
  Prezentacije seminarskih radova
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA -   16.02.2020
  Teme za seminarske radove u studijskoj 2019/2020.godini
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA -   05.03.2019
  Termin održavanja kolokvijuma i odbrane seminarskog rada
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA -   17.06.2018
  Rezultati zavrsnog ispita
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA -   23.05.2018
  REZULTATI KOLOKVIJUMA
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA -   03.05.2018
  Promjena termina prezentacija seminarskih radova planiranih za 14.05.2018.
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA -   03.05.2018
  KOLOKVIJUM-TERMIN
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA -   26.03.2018
  Termini odbrane seminarskih radova