Pregled projekta


Finansijski program : Jean Monnet
Naziv [ENG] : "European Economic Integration Study on the Faculty of Economics in Montenegro"
Naziv : Studije Evropskih ekonomskih integracija na Ekonomskom fakultetu
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv : EEIMONT
Web site : http://jmc-eeimontenegro.org/objectives.html
Tip projekta : jačanje kapaciteta
Tematska oblast : Obrazovanje
Jedinica : Ekonomski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Đurović Gordana
Opis : Cilj ovog projekta je da, kroz proces cjeloživotnog učenja, doprinese razvoju Crne Gore kao društva zasnovanog na znanju. Tačnije, projektom će se omogućiti unapređenje nivoa znanja o ekonomskoj teoriji i praksi evropskih studija, prepoznavanje zahtjeva crnogorskog tržišta rada u vezi sa ekonomskim znanjima i vještinama u oblasti evropskih ekonomskih integracija, kao i modernizacija obrazovnog procesa, tj. podrška daljem razvoju Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Nosilac projekta je Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet.


The main aim of this project is to strengthen and further develop recently established studies (in Academic 2011/2012, consists of five subjects in 8th semester) on academic undergraduate studies of the Economic faculty, under the name „European Economic Integration” and to support Montenegrin European integration process through education system on related subjects in the framework of undergraduate (and postgraduate study).