Projekti


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : JEAN MONETT PROJEKTI - „EUROPEAN ECONOMIC INTEGRATION STUDY ON THE FACULTY OF ECONOMICS IN MONTENEGRO“
Naziv : 2. JEAN MONETT PROJEKTI - „EUROPEAN ECONOMIC INTEGRATION STUDY ON THE FACULTY OF ECONOMICS IN MONTENEGRO“
Početak : 18.04.2017.
Kraj : 18.04.2017.
Skraceni naziv :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Ekonomski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 0
Rukovodilac : Đurović Gordana
Opis : Cilj ovog projekta je da, kroz proces cjeloživotnog učenja, doprinese razvoju Crne Gore kao društva zasnovanog na znanju. Tačnije, projektom će se omogućiti unapređenje nivoa znanja o ekonomskoj teoriji i praksi evropskih studija, prepoznavanje zahtjeva crnogorskog tržišta rada u vezi sa ekonomskim znanjima i vještinama u oblasti evropskih ekonomskih integracija, kao i modernizacija obrazovnog procesa, tj. podrška daljem razvoju Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Nosilac projekta je Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet.